Formandens Beretning 2020

Generalforsamling i Lunderskovhallen tirsdag 3. nov. 2020

Beretning 2020.

Arbejdet med at klargøre banerne forgik lidt anderledes end de tidligere år. I år blev det ikke slået op som et fælles arrangement for klubbens medlemmer grundet Coronapandemien som har påvirket os alle.

Få medlemmer blev indkaldt og banerne blev klargjort i løbet af en weekend.

Banerne har været spilbare hele sæsonen uden de store problemer. Der er selvfølgelig det tilbagevendende problem med ”det grønne”. Der er plads til forbedring mht. at holde det nede.

Generelt har der været godt vedligehold af anlægget i år. Taget på ”skuret” er renset og vasket ned, skuret er blevet malet, gangfliserne er renset for ukrudt og vores gamle bænke på banerne er blevet vasket og malet.

Medlemstallet har for første gang i en årrække set en flot stigning i antal medlemmer, både seniorer og ungdom. Senior er steget fra 30 til 65 og ungdom er steget fra en håndfuld til 22. Dette er et flot resultat og jeg håber alle vil bakke op om vores skønne klub igen til næste år.

Jeg syntes at vi I bestyrelsen skal arbejde på igen at få en træner tilknyttet, specielt til vores ungdom.

Angående kommunikation til medlemmer har vi stadig en opgave i at få promoveret vores facebookside. Vi må erkende at vi lever i en digital verden og den nemmeste og billigste måde at komme ud til vores medlemmer på er via Facebook eller SMS. Vi har i 2020 sat gang i den proces og har været mere synlige end tidligere år, der ligger dog stadig en arbejdsopgave foran os. Dette vil vi arbejde på i bestyrelsen i 2021.

Hjemmesiden opdateres, men det er begrænset hvor mange som bruger den udover banereservation.

Vi valgte i bestyrelsen at afholde en klubdag hvor alle klubbens medlemmer blev inviteret til tennisdag med både mad og drikkevare betalt. Dette var en rigtig god dag for dem som tilmeldte sig. Der blev hygget og spillet en masse tennis fra morgen til aften. Der blev uddelt en del præmier og jeg tror alle gik hjem med et smil på læben efter en god dag. Vi snakkede i bestyrelsen om at afholde klubmesterskab, men det blev desværre ikke til noget da vi kom for sent i gang. Vi må se om dette kan forbedres til næste år.

Sidst men ikke mindst kommer vi ikke uden om at Corona en noget som er kommet for at blive desværre. Vi i bestyrelsen reagerede hurtigt på de retningslinjer som blev givet fra DGI & DTF. Der blev hængt skilte op ved banerne, hjemmesiden blev opdateret med retningslinjer samt der blev fremsat sprit og engangshandsker ved banerne. Tak til Super Brugsen for sponsering af engangshandsker.

Tak for en god sæson og tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Formand LTK

Jens Raaholdt