Referat af ordinær generalforsamling november 2020.

Referat af ordinær generalforsamling november 2020.
JR 04. November 2020
Tirsdag den 03. november 2020 kl. 19.00 i Lunderskovhallens cafeteria.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Henrik Bjerregaard blev valgt.
2. Formandens beretning: beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: godkendt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Torben Nielsen – modtager genvalg. Torben blev genvalgt
Valg af suppleant:
På valg er:
Per Segato – modtager ikke genvalg. Torben Sandvej blev valgt
Valg af revisor (bilagskontrollant)
På valg er:
Thorkild Jakobsen – modtager genvalg. Thorkild blev genvalgt.
5. Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
6. Evt.
Ingen emner.