Generalforsamling 2020

 • 10. oktober 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Lunderskov Tennisklub

Kære medlem

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lunderskov Tennisklub d. 03-11-2020 kl. 19.00 i Lunderskov Hallen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg (dirigenten afgør valgform):
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   • På valg er: Torben Nielsen, Kasserer (Modtager genvalg)
  • Valg af 1 suppleant (hvert år).
   • Nyvalg
  • Valg af 1 bilagskontrollant (hvert år).
   1. Thorkild Jakobsen (modtager genvalg)
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27-10-2020

Efter generalforsamlingen er klubben vært for en lille anretning. Af hensyn til maden er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig på tlf. 2711 2478 (sms) eller mail jraaholdt@gmail.com

Vel mødt

Jens Raaholdt

Formand