Sæsonen er i gang

  • 1. maj 2019

Banerne er klar. Dog har der været nogle udfordringer pga. tørke, som skulle klares med vanding.

Efterfølgende fik vi en ordentlig skylle, så banerne er bløde. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på at få repareret løbende og især efter spil. Skraberne skal i brug og hullerne stampes til. Det er ikke tilstrækkeligt med slæbenet.

Her i starten kræves ekstra indsats med hensyn til banepleje, og det er os spillere, som sørger for, at banerne holdes i god stand.

Kontingentet er det samme som sidste år. Mere info senere.

Desværre har vi på nuværende tidspunkt ingen træner, så indtil videre er der ikke noget fast tidspunkt med træning.

Er nogen, som kender en interesseret, hører vi meget gerne.

Vi ønsker alle en god sæson.