Referat af ordinær generalforsamling november 2019.

  • 16. februar 2020

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.00 i Lunderskovhallens cafeteria.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:     Thorkild Jakobsen blev valgt.

2. Formandens beretning:     beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:     godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:

Per Segato – modtager ikke genvalg.     Jens Raaholdt blev valgt.

Peder Pedersen – modtager ikke genvalg.     Kasper Mikkelsen blev valgt.

Ole Andersen – modtager genvalg.     Ole blev genvalgt.

Valg af suppleant:

På valg er:

Karsten Jensen – modtager genvalg, hvis ikke en anden stiller op.     Per Segato blev valgt.

Valg af revisor (bilagskontrollant)

På valg er:

Thorkild Jakobsen – modtager genvalg.     Thorkild blev genvalgt.

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

6. Evt.
Ingen emner.