Betingelser for brug af boldmaskine

Betingelser for brug af boldmaskinen.
1. Læs sikkerheds instruktionen før ibrugtagning.
2. Personer under 18 år må ikke betjene maskinen.
3. Der skal altid være en voksen til stede, når børn benytter
maskinen. Sikkerhedsforanstaltninger indskærpes specielt for børn.
4. Boldmaskinen transporteres med forsigtighed.
5. Maskinen stilles tilbage i skuret. Husk at lægge fjernbetjeningen på
plads. Husk at låse.
6. Hvis batteriet løber tør for strøm, kontaktes Kasper. Se herunder.

Ønsker du hjælp til boldmaskinen – kontakt:
Kasper Mikkelsen tlf. 93 97 66 40