Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Lunderskov Tennisklub.

Kære medlem
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lunderskov Tennisklub d. 29-11-2021 kl. 19.00 i Lunderskov Hallen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg (dirigenten afgør valgform):
  4.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem:
  4.1.1 Torben Nielsen (Modtager ikke genvalg)
  4.1.2 Dennis Mortensen (Modtager valg)
  4.1.3 Torben Nissen (Modtager valg)
  4.2 Valg af 1 bilagskontrollant (hvert år).
  4.2.1 Søren Ibsgaard Pedersen (Modtager valg)
  4.3 Valg af 1 suppleant (hvert år).
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15-11-2021.

Efter generalforsamlingen er klubben vært for en lille anretning. Af hensyn til maden er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig på tlf. 27112478 (sms) eller mail jraaholdt@gmail.com
Vel mødt

Jens Raaholdt / Formand