Formandens beretning 2017 (2)

  • 4. marts 2018

Beretning 2017  (2).

På bestyrelsesmødet 8. februar blev det aftalt, at vi ville bede om et møde med en repræsentant fra DGI med det formål at få hjælp til videreudvikling af klubben.

Vi har længe talt om, hvad der skal til for at få flere medlemmer, især unge medlemmer, da vi ønsker, at der vil være nogen til at køre klubben videre på længere sigt.

Meldingen fra DGI var klar: der skal være et tilbud, læs træning, som kan fastholde både børn og voksne.

Tennis er svært i starten, så derfor er det vigtigt med instruktion for nybegyndere og let øvede.

Det var vi nu godt klar over i forvejen, men det har været vanskeligt at finde nogen, som ville/kunne stå for træningen.

Vi fik så kontakt med Klaus Libergren fra Kolding. Vi lavede en aftale, så han skulle stå for kontakt til skolen inden opstarten. Målet var at få eleverne ned på banerne i skoletiden. Der var en del kommunikation frem og tilbage, men vi må skuffet konstatere, at det ikke lykkedes med skolen.

Klaus stod for træningen mandag kl. 16-20, børn og voksne.

Især børnene har fået noget ud af træningen, men enkelte seniorer også har været glade for instruktionen.

Den ny bestyrelse må tage beslutning, om det skal fortsætte i 2018. Den nuværende bestyrelse anbefaler dette, da økonomien er til det. Hør nærmere under regnskabet.

I forbindelse med aftalen var det nødvendigt at indkøbe diverse udstyr. Net, ketchere, bolde, kegler mm.

Her fik vi hjælp af sponsorer:

Nybyg, Lunderskov Specialmøbler, OK Køkkenrenovering, som hver bidrog med kr. 2000. Senere fik vi kr. 3000 fra SuperBrugsen. En aftale er også lavet med All shirts, hvor der bliver mulighed for køb af tennisudstyr. Vi regner med at have mere klar til opstart 2018.

Vi takker for støtten.

Arbejdet med at klargøre banerne gik nogenlunde. Der var mange afbud, bla. pga. sammenfald med et flot arrangement hos LB. Jeg vil sende en speciel tak til Preben maler, som var en stor hjælp.

På bane 1 fik vi lagt nye lines, og banerne har været rigtig gode i år.

Der var dog lidt problemer i starten: drænet i ”anlægget” var stoppet, så bane 1 var oversvømmet. Kommunen fik renset afløbet (det er noget, som Lunderskov Kommune gjorde jævnligt, men arbejdsbeskrivelsen er nok ikke kommet med til Kolding?)

Desuden var der nogle defekte vandingsventiler, hvilket krævede lidt manuel vanding. Da det endelig var fikset, sørgede vejrguderne i stedet for vanding i overflod sæsonen igennem.

Multicenter: vi er med på idéen. Har været til det interview, som der blev inviteret til af en konsulent fra DGI. Vi har talt om, at det for synlighedens skyld kunne være en idé at have banerne liggende ved hallen. Desuden mangler vi faciliteter ved de nuværende baner (toilet, omklædning). Vi må se, hvad der byder sig.

Klubmesterskabet røg i vasken i år. De tilmeldte er de samme som de sidste år. Det regner af og til i DK, og det var en af grundene til, at kampene ikke blev spillet. Interessen er vist heller ikke stor.

Vi har fået oprettet MobilePay, så medlemmerne kan betale den vej rundt.

Hjemmeside og Facebook bliver brugt en smule.

En ny bestyrelse skal vælges i aften. Lars stopper pga. manglende tid. Vi skal være mindst 3 personer i bestyrelsen.

Lars Visbech.