Covid-19 regler

For at benytte Lunderskov Tennisklubs anlæg skal man følge de gældende regler for Covid-19 som er udsendt af DGI & DIF

Der er sprit og handsker tilgængelig ved banerne som SKAL benyttes ved brug af redskaber til klargøring af baner for at begrænse smitte.